%56 GRANÜL KLOR :

%56 aktif klor içerir ve havuz suyunu dezenfekte etmek için kullanılır. Günlük kullanıma uygundur. Yüzeyden serperek veya otomatik klorlama yaparak dezenfeksiyon yapılır ve bu sayede sudaki mikropları yok eder.

%90 GRANÜL KLOR :

%90 aktif klor içerir ve havuz suyunu dezenfekte etmek için kullanılır. %56’lık klordan farkı aktif klor miktarıdır. %90’lık klor genelde suyun şoklanması için kullanılır.

YOSUN ÖNLEYİCİ :

Klor ile ortak çalışan havuzda yosunlaşmayı önleyen sıvı kimyasal malzemedir. Yosun önleyicinin havuz doldurulmadan önce yan duvarlara ve zemine sürülmesi gerekir. Havuz doldurulduktan sonra yağmurlama şeklinde serpilerek kullanılır.

ÇÖKTÜRÜCÜ :

Filtreden geçen toz ve kirleri birleştirip topaklaştırır ve havuzun dibine toz tabakası gibi çökeltir. Aynı zamanda yüzeydeki toz ve saç gibi kirlerin dibe çökmesini sağlar. Süpürge yardımıyla çöken tabaka kolaylıkla temizlenir.

PARLATICI :

Havuz suyunu berraklaştırarak havuzdaki bulanık görüntüyü engeller.

PH DÜŞÜRÜCÜ :

Havuz suyunda olması gereken ideal bir ph değeri vardır. Bu değeri ayarlamadan kullanılan tüm havuz kimyasalları tam verim sağlamamaktadır. Bu sebeple öncelikle havuzun ph değerinin dengede tutulması gerekir. Bu dengel 7,2 ile 7,6 arasındadır. Ph yüksek olursa cilde ve göze etki eder.

TABLET KLOR :

Yavaş çözünen, 200 gr.’lık tabletler halinde olan %90 aktif klor içeren biyosidal bir üründür. Havuz motor ön filtresine, skimmerin, savak veya havuz içine (dispenser ile kullanılabilir) atılır. Suyun hijyenik kalmasını sağlar. Süs havuzlarında ve kullanım depolarında da kullanıma uygundur.